۶ آذر , ۱۳۹۲

 

mozafarizadeh 001 

 

لیسانس حسابداری/ مدیر مالی و اداری/ ۱۸ سال سابقه کار


سوابق کار

۱۳۹۲تاکنون

مدیر مالی و اداری در کارگاه الماس در شرکت فراز عمران تدبیر

   

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

مدیر مالی و اداری در کارگاه بانک تات در شرکت بین المللی ارسا ساختمان

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

مدیر مالی و اداری در شرکت سازه مکانیک

۱۳۸۷ تا  ۱۳۸۸

مدیر مالی و اداری در پروژه بلوار امام علی(ع) در شرکت اسکان رفاه

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷

مسئول مالی و اداری در قطعه ۲۳ آزاد راه تهران شمال در شرکت سازه مکانیک

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶

حسابدار در پروژه تونل بلند قمرود در شرکت سازه مکانیک

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵

کمک حسابرس در گروه صنعتی بیک