۳۰ مرداد , ۱۳۹۲

 

torkamanکارشناس مهندسی عمران/دانشگاه شمال(آمل)/۱۲سال سابقه کار


سوابق کار
۱۳۹۱ تاکنون مسئول دفتر فنی در شرکت فراز عمران تدبیر
۱۳۸۹تا۱۳۹۱ مسئول دفتر فنی در شرکت بانی گران
۱۳۸۵تا۱۳۸۹ کارشناس دفتر فنی در شرکت فولاد مهار
۱۳۸۳ تا۱۳۸۵ کارشناس دفتر فنی در شرکت آران سازه

تجربیات فنی و مهندسی
  • مسئول دفتر فنی پایدارسازی جداره گود مجتمع تجاری اداری دلگشا در شرکت فراز عمران تدبیر

  • مسئول دفتر فنی پایدارسازی جداره گود مجتمع تجاری اداری ونک در شرکت فراز عمران تدبیر

  • مسئول دفتر فنی احداث ورزشگاه ۱۰،۰۰۰نفری میناب در شرکت بانی گران

  • مسئول دفتر فنی احداث ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در شرکت بانی گران

  • مسئول دفتر فنی احداث ساختمان خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در شرکت بانی گران

  • مسئول دفتر فنی احداث مخازن بتنی دفنی ۵،۰۰۰مترمکعبی در شهر های صبا شهر،صفادشت،اشتهاردو مسگرآباد

  • مسئول دفتر فنی کارگاه احداث جایگاه سوخت پایانه غرب در شرکت فولاد مهار

  • کارشناس دفتر فنی احداث ساختمان مرکزی ناحیه ۵ شهرداری منطقه ۵ در شرکت فولاد مهار

  • کارشناس دفتر فنی بازسازی پارک های سطح منطقه ۵ و احداث نهرو جدول در منطقه ۵ و ۶ در شرکت فولاد مهار

  • کارشناس دفتر فنی احداث و تکمیل ساختمان مسجد محمدی منطقه ۱۷ در شرکت آران سازه