۱۶ آذر , ۱۳۹۲

kokabi 002

کارشناس عمران-عمران / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز/

۱۴ سال سابقه کار

سوابق کار
۱۳۹۲ تا کنون سرپرست اجرا (ابنیه) در شرکت فراز عمران تدبیر
۱۳۹۱ سرپرست نظارت ابنیه در شرکت مهندسین مشاور پژوهش عمران راهوار
۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ مهندس ناظر سایت در شرکت مهندسین مشاور سازه پردازان ایران
۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ سرپرست دفتر فنی و اجرا در شرکت توسعه صنایع خاورمیانه
۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ سرپرست دفتر فنی و مهندسی در شرکت صنایع سرد سازی تهران
۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲
نظارت ابنیه در شرکت صنایع آذرآب
۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱
سرپرست تولید در شرکت صنعتی مهدین
۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ کارآموز در شرکت فنی مهندسی اردیبهشت سازه
 
تجربیات فنی و مهندسی
  • سرپرست ابنیه سیکل ترکیبی نیروگاه حرارتی نیروگاه شهید منتظر قائم کرج و نیروگاه شهید رجایی فاز دو
  • نظارت ابنیه سیکل ترکیبی تهیه آب مقطر نیروگاه حرارتی شازند اراک
  • سرپرست اجرا ایستگاه تلمبه خانه و خط لوله میعانات گازی پالایشگاه دالان
  • ناظر سایت نظارت ابنیه دیوار های حائل، سازه Void و کانالهای Out fall پتروشیمی مهر
  • ناظر سایت نظارت ابنیه هدایت آبهای سطحی فاز یک پتروشیمی عسلویه
  • ناظر سایت نظارت ابنیه گالری برق رسانی پتروشیمی مهرکاویان و مروارید عسلویه
  • ناظر سایت نظارت ابنیه ساختمان اداری پتروشیمی دماوند عسلویه
  • ناظر سایت نظارت ابنیه پای پرک فاز دو پتروشیمی عسلویه
  • سرپرست نظارت ابنیه تونل زیرگذر تقاطع ولی عصر