۱۲ آبان , ۱۳۹۲

mohammadi

کارشناس عمران-نقشه برداری/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب/

۱۵ سال سابقه کار

سوابق کار
۱۳۸۸ تا کنون سرپرست گروه نقشه برداری در شرکت فراز عمران تدبیر
۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ سرپرست گروه نقشه برداری در شرکت فریاب جنوب
۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ معاون کارگاه و سرپرست گروه نقشه برداری در شرکت رهگستر نفت
۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ سرپرست گروه نقشه برداری در شرکت پانیر
۱۳۸۲ نقشه بردار در شرکت هوا فضا
۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ نقشه بردار و طراح سایت در مجموعه مدیریت ساختمان و معاونت مهندسی سپاه منطقه لرستان
۱۳۸۰ نقشه بردار 
تجربیات فنی و مهندسی
  •   سرپرست کارگاه و سرپرست گروه نقشه برداری درگودبرداری، اجرای سازه نگهبان پروژه لواسان
  • سرپرست گروه نقشه برداری درگودبرداری، اجرای سازه نگهبان و فونداسیون دیواره پروژه دلگشا
  •  معاون کارگاه و سرپرست گروه نقشه برداری پروژه طرح توسعه فولاد لاوان
  • سرپرست گروه نقشه برداری پروژه چهارصد هکتاری تحکیم و تثبیت اراضی و ۸۰ کیلومتر راهسازی واقع در سلویه
  • سرپرست گروه نقشه برداری پروژه شبکه آبیاری، زهکشی و جاده های آن و چهارصد ابنیهدشت شبانکاره بوشهر
  • نقشه بردار پروژه دوهزار واحدی شهرک امام خمینی
  • نقشه بردار و طراح سایت های منطقه لرستان
  •  نقشه بردار طرح بهنگام سازی نقشه های وضع موجود کلانشهر تهران