۱۶ آذر , ۱۳۹۲

safarpoor

کارشناس عمران-عمران / دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه/

۱۰ سال سابقه کار

سوابق کار
۱۳۹۱ تا کنون مدیر پروژه وسرپرست کارگاه در شرکت فراز عمران تدبیر
۱۳۹۰ تا کنون مدیر پروژه در شرکت فریاب جنوب
۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ مدیر پروژه در شرکت قرارگاه سازندگی قائم هوانیروز
۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ سرپرست کارگاه در شرکت فراز عمران تدبیر
۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ معاون کارگاه، سرپرست دفتر فنی، سرپرست وکارشناس اجرا در شرکت فریاب جنوب
۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ کارفرما در آپارتمان سازی خصوصی تبریز
تجربیات فنی و مهندسی
 • مدیر پروژه و سرپرست کارگاه درگودبرداری، اجرای سازه نگهبان و فونداسیون دیواره پروژه دلگشا
 • مدیر پروژه در گودبرداری، اجرای نیلینگ پروژه اندرزگو
 • مدیر پروژه در احداث صد دستگاه لشگر ۶۴ ارومیه
 • مدیر پروژه در گودبرداری و اجرای سازه هوانیروز افسریه تهران
 • مدیر پروژه در توسعه شهرک کاسپین قزوین
 • سرپرست کارگاه در گودبرداری  پروژه های امیرکبیر و یاس هنگام تهران
 • معاون کارگاه و سرپرست دفتر فنی در گودبرداری پروژه مهستان تهران
 • معاون کارگاه، سرپرست دفتر فنی و سرپرست اجرا در توسعه سوله ذوب فولاد خوزستان
 • معاون کارگاه و سرپرست کارگاه در تصفیه خانه ایستگاه ۱۱ آبادان
 • معاون کارگاه در گودبرداری پروژه چوکا تهران
 • معاون کارگاه و سرپرست اجرا در ساخت انبار مرکزی پتروشیمی عسلویه
 • کارشناس اجرا در پروژه تونل بلیتی شوشتر
 • معاون کارگاه و سرپرست اجرا در پروژه چپرآباد اشنویه
 • کارشناس اجرا در پروژه شهروند شهرری
 • کارفرما در پروژه آپارتمان سازی خصوصی تبریز