۱۲ آبان , ۱۳۹۲

 

nasiri

 

دیپلم حسابداری /مدیرامور تدارکات و پشتیبانی/

۱۴ سال سابقه کارسوابق کار

  ۱۳۸۸تاکنون

مدیر امور تدارکات و پشتیبانی شرکت فراز عمران تدبیر

 

۱۳۸۵تا ۱۳۸۸

مدیر تدارکات در شرکت فریاب جنوب

 ۱۳۸۵

مسئول تدارکات در شرکت پارتانا (هتل کوثر اصفهان توسعه)

۱۳۸۴

مسئول تدارکات در شرکت سپانو(دفتر مرکزی)

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ 

مدیر ماشین آلات و پشتیبانی در شرکت سپانو

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱

مدیر ماشین آلات در شرکت پیماب (سد مخزنی سلمان فارسی)


 تجربیات فنی و مهندسی
  • شرکت پیماب

  • ۱۵۰ ساعت دوره اپراتوری جرثقیل های سنگین

  •  ۲۰ ساعت کلاسهای ایزو

  • شرکت در کلاسهای امور بازرگانی و گمرک