۸ مهر , ۱۳۹۲

 

 

dr-yasrebi  

دکترای مهندسی ژئوتکنیک / دانشگاه صنعتی شریف/

۲۷ سال سابقه کار

   
 
 
 
 
 
 
 

سوابق کار
  ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ رئیس هیـات مدیره شرکت فراز عمران تدبیر    
  ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ مشاور ژئوتکنیک شرکت فریاب جنوب
  ۱۳۷۷ تا کنون مدیر پروژه و مدیر بخش ژئوتکنیـک در شرکت مهندسـین مشاور پژوهش عمران راهوار
  ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ مشاور ارشـد و مسئول مطالعات در شرکت مهندسـین مشاور آشناب
  ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ مشاور مطالـعات ژئوتکنیک در شرکت مهندسـین مشاور سازه پردازی
  ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰ مشاور مطالـعات ژئوتکنیک در شرکت مهندسـین مشاور آشناب
   
 

تجربیات فنی و مهندسی
  • رییس هیات مدیره در شرکت فراز عمران تدبیر

  • مدیر بخش ژئوتکنیک و مشاور ژئوتکنیک در بخش سدسازی و ساختمانهای صنعتی مسکونی و گودبرداری های عمیق

  • مدیر پروژه طراحی و نظارت تونل نیایش (تونل ارتباطی اتوبان صدر به اتوبان نیایش)

  • مدیر پروژه های مطالعات سدهای جوقان، آق بلاغ، ماهی آباد و بکرآباد

  • مدیر پروژه پارکینگ زیرزمینی ملت (پارک ملت)

  • مدیر پروژه تحکیم دینامیکی پتروشیمی عسلویه

  • مدیر بخش طراحی پایدارسازی و سازه نگهبان پروژه های یادگار امام، مجتمع مسکونی چوکا جردن، اختیاریه، سرمایه گذاری و توسعه نفت، باران، یاس هنگام، نرگس و امیرکبیر

  • مشاور ارشد و مسئول مطالعات ژئوتکنیک و منابع قرضه سدهای خاکی .سقزچی، سبلان، چرور، صومعه علیا، گرمی چای، چوغان و کلانتر

  • مسئول مطالعات ژئوتکنیک سیلوی خرم آباد، اسکله های صیادی و نظامی، بدنه سدهای قوری چای، گرمی، آونلیق و سهند و پروژه های ساماندهی رودخانه های بهمنشیر، قمرود، سفیدرود وکارون