۷ مهر , ۱۳۹۲

 

rashidi


کارشناس ارشد زمین شناسی /دانشگاه شیراز
۲۰ سال سابقه کارسوابق کار
۱۳۹۱ تا کنون مدیرعامل و نماینده مشارکت در پروژه های در دست اجرا در شرکت فراز عمران تدبیر
۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ نایب رئیس هیات مدیره شرکت فراز عمران تدبیر و نماینده مشارکت پروژه های در دست اجرا

۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸

مدیر پروژه در شرکت فریاب جنوب

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶

سرپرست دفتر فنی، جانشین سرپرست کارگاه و مسئول ژئوتکنیک شرکت استراتوس

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴

مدیر پروژه و جانشین مدیر پروژه در شرکت فریاب جنوب

۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲

رییس کارگاه، رییس دفتر فنی در شرکت آب پای تهران

۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸

مدرس دانشگاه پیام نور شیراز

۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷

کارشناس ژئوتکنیک و اجرا در شرکت سابیر

۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶

مسئول آزمایشگاههای زمین شناسی دانشگاه شیراز در طول دوره تحصیل کارشناسی ارشد

۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴

ناظر عملیات خاکی در شرکت مهندسین مشاور دزآبتجربیات فنی و مهندسی
 • نایب رییس هیات مدیره در شرکت فراز عمران تدبیر

 • نماینده مشارکت طرح و اجرا در پروژه های پایدارسازی و اجرای سازه نگهبان پروژه های مجتمع گردش بازار یاس هنگام و مجتمع تجاری امیرکبیر تجریش و مجتمع تجاری البرز

 • مدیر پروژه خاک برداری و اجرای سازه نگهبان مرکز تجاری و اداری باران

 • مسئول ژئوتکنیک احداث بدنه، فرازبند، نشیب بند و سرریز سد تالوار

 • سرپرست دفتر فنی و جانشین سرپرست کارگاه احداث بدنه، فرازبند، نشیب بند و سرریز سد تالوار

 • مدیر پروژه های حفاری و تزریق پرده آب بند و تحکیمی سد چپر آباد، بازسازی بند میزان و سازه های جانبی
  (تونل بلیتی) شوشتر و همچنین پروژه حفاری و تزریق تحکیمی سیستم انحراف آب سد کینه ورس

 • رییس کارگاه پروژه حفاری و تزریق پرده آب بند جناح چپ و تحکیم پی و بدنه سد سلمان فارسی

 • رییس دفتر فنی و جانشین رییس کارگاه پروژه حفاری و تزریق پرده آب بند جناح چپ و تحکیم پی و بدنه سد سلمان فارسی

 • تدریس دانشگاهی دروس ژئوفیزیک، زلزله شناسی، زمین ساخت و زمین شناسی ساختمانی در دانشگاه پیام نور شیراز

 • کارشناس ژئوتکنیک و اجرای پرده آب بند، تحکیمی و آنکراژ در سد مخزنی کارونی ۳

 • مسئول آزمایشگاههای زمین شناسی در طول دوره تحصیل کارشناسی ارشد در دانشگاه شیراز

 • ناظر عملیات خاکی در پروژه سد انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی جاییزان بهبهان