۳ مهر , ۱۳۹۲

 

m.ghaytasvand

کارشناس مهندسی عمران/ دانشگاه تبریز
۲۴سال سابقه کار


سوابق کار
۱۳۹۱ تا کنون رئیس هیات مدیره شرکت فراز عمران تدبیر
۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ مدیر عامل شرکت فراز عمران تدبیر
۱۳۸۸ تا ۱۳۷۳
عضو هیات مدیره (۱۵سال)، مدیرعامل (۱۰ سال)، معاونت ژئوتکنیک و پایدارسازی، مدیر پروژه و معاونت مالی و اداری در شرکت فریاب جنوب
۱۳۸۳ تا ۱۳۸۲ مدیر پروژه در شرکت سپانو
۱۳۸۲ تا ۱۳۷۸ معاونت حفاری و تزریق، مدیر پروژه و سرپرست کارگاه پروژه های شرکت بین المللی ارسا ساختمان
۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸
سرپرست دفتر فنی و معاون کارگاه در شرکت جهاد توسعه خدمات زیربنایی
۱۳۷۲ تا ۱۳۷۳ سرپرست کارگاه در پروژه های شرکت بنیاد آذر
۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲ مسئول مرکز محاسبات در مهندسین مشاور مانسازان
تجربیات فنی و مهندسی
 • مدیر عامل و عضو هیات مدیره در شرکت فراز عمران تدبیر

 • عضو هیات مدیره و مدیر عامل در شرکت فریاب جنوب

 • معاونت بخش ژئوتکنیک و پایدارسازی در پروژه های خاکبرداری، پایدارسازی و تحکیم دیواره های گودبرداری های عمیق شامل پروژه های: مجتمع تجاری خیابان جمهوری، خیابان اختیاریه، مرکز تجاری و اداری مهستان، مرکز تجاری و اداری نرگس و مرکز تجاری و اداری باران

 • مدیر پروژه های خاکبرداری و اجرای دیوار نگهبان در پروژه های ساختمان مرکزی شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت، مجتمع مسکونی چوکا جردن و مجتمع تجاری و اداری یادگار امام

 • مدیر پروژه های محوطه سازی شامل: ایستگاه گاز رسانی جزیره کیش و سایت پتروشیمی کارون

 • مدیر پروژه های حفاری و تزریق در سد، مترو و حوضچه شامل: انکرهای دیواره پروژه حوض خشک نکا، پرده آب بند سد دوستی، خط دو مترو تهران و پرده آب بند و تحکیمی سد سلمان فارسی

 • مدیر پروژه احداث سالن ترانزیت و انبار شیمیایی شرکت فولاد اکسین خوزستان

 • مدیر پروژه های سد سازی شامل: پروژه های بازسازی بند میزان و سازه های وابسته (تونل بلیتی) و احداث سد مخزنی چپرآباد

 • مدیر پروژه ساخت و نصب شمع شامل پروژه های نیروگاه آبادان، منطقه ویژه اقتصادی بندر امام و پتروشیمی فجر

 • سرپرست کارگاه حفاری و تزریق پرده آب بند و تحکیمی سد سلمان فارسیمدیرپروژه های صنعتی شامل: پروژه های بازسازی و تکمیل ایستگاه تقلیل فشار گاز ماهشهر و ساخت مخزن بتنی ۴۵۰۰ متر مکعبی جزیره مینو

 • سرپرست کارگاه در پروژه های شهرک سازی شامل: شهرک ولی عصر آبادان و پروژه ۴۰ واحدی با زیر بنای ۸۸۰۰ متر مربع

 • معاون کارگاه و سرپرست دفتر فنی در پروژه های بزرگ صنعتی شامل احداث کارخانه شکر دعبل خزائی و طرح توسعه نیشکر سلمان فارسی

 • مسئول مرکز محاسبات در پروژه های مختلف بیش از دوسال و طراحی سازه های بلند و صنعتی