۳ شهریور , ۱۳۹۲

 

دفتر مرکزی: تهران، اتوبـان ستاری جنوب، نرسیده به پیامبر غربی، نبش کوچه انصاری، پلاک ۸۸
تلفکس: ۴۴۹۶۳۴۵۴ ، ۴۴۹۶۳۴۶۴ ، ۴۴۹۶۳۱۴۲ ، ۸۸۰۶۴۱۰۲ ، ۸۸۰۶۴۱۰۳ ، ۸۸۰۶۴۱۰۴
کارخــانه: ماهدشــت، شهـرک صنعــتی سردرآباد، خیــابان شــشم شــمالی
تلفن: ۷-۳۷۸۵۰۴۵۵-۰۲۶  تلفکس: ۳۷۸۵۰۴۵۸-۰۲۶
info@farazot.com
map