۲۷ مرداد , ۱۳۹۲

مشخصات قرارداد  خلیج فارس
نوع پیمان: طرح واجرا (EPC)
کارفرما: آقای بقایی مهر
مشاوران همکار: شرکت مهندسین مشاور پژوهش عمران راهوار
مدیر پروژه: مهندس داریوش حسینی فخر
نماینده مشارکت: مهندس پرویز قیطاسوند
محل پروژه: خیابان جمهوری
شروع: سال ۱۳۸۷
 

احجام کار:

سطح دیوار برلنی ۳۳۶۰ مترمربع
قالب بندی ۳۳۶۰ مترمربع
آرماتوربندی دیوار ۶۷ تن
حفاری چاه ۸۷۰ متر
مجموع طول نیلینگ ۸۱۰۰ مترطول
مش نصب شده روی دیوار

۳۱

تن