۳ شهریور , ۱۳۹۲

طراحی و ساخت و نصب اسکلت فلزی

 

مشخصات قرارداد
نام پروژه: دانشکده مدیریت دانشگاه الزهرا alzahra
کارفرما: شرکت آتی پی
نوع اتصالات: پیچ و مهره ای
وزن سازه: ۱۰۰۰ تن
محل اجرا: ده ونک . دانشگاه الزهرا