۳ شهریور , ۱۳۹۲

طراحی و ساخت و نصب اسکلت فلزی

 

مشخصات قرارداد
نام پروژه: دانشگاه پیام نور دماوند damavand
کارفرما: شرکت عمران آلانک
نوع اتصالات: جوشی
وزن سازه: ۱۲۰ تن
محل اجرا: دماوند