۳ شهریور , ۱۳۹۲

طراحی و ساخت و نصب اسکلت فلزی

 

مشخصات قرارداد
نام پروژه: سازه نگهبان فلزی مجتمع تجاری دلگشا delgosha
کارفرما: شرکت فراز عمران تدبیر
نوع اتصالات: جوشی
وزن سازه: ۴۵۰ تن
محل اجرا: خیابان پانزده خرداد . چهارراه گلوبندک