۳ شهریور , ۱۳۹۲

طراحی و ساخت و نصب اسکلت فلزی

 

مشخصات قرارداد
نام پروژه: سوله های تجهیز کارگاه بزرگراه آزادگان
کارفرما: مجتمع عمرانی ایرانشهر
نوع اتصالات: جوشی
وزن سازه: ۱۰۰ تن
تعداد طبقات: ۱ طبقه
محل اجرا: میدان بسیج . تقاطع بزرگراه آزادگان و بعثت