۳ شهریور , ۱۳۹۲

طراحی و ساخت و نصب اسکلت فلزی

 

مشخصات قرارداد
نام پروژه: مجتمع تجاری اداری فروتن forutan-faz1-91.4
کارفرما: آقای مهندس فروتن
نوع اتصالات: پیچ و مهره ای
وزن سازه: ۵۵۰ تن
تعداد طبقات: ۱۲ طبقه
محل اجرا: بلوار آفریقا . خیابان آرش