۱۸ آذر , ۱۳۹۲

طراحی و ساخت و نصب اسکلت فلزی
مشخصات قرارداد
نام پروژه: مجتمع مسکونی فرمانیه  فرمانیه
کارفرما: بخش خصوصی
نوع اتصالات: پیچ و مهره ای
وزن سازه: ۵۵۰ تن
محل اجرا: فرمانیه شرقی، خیابان سعیدی(مهماندوست)، بن بست تابنده