۳ شهریور , ۱۳۹۲

طراحی و ساخت و نصب اسکلت فلزی
 
مشخصات قرارداد
نام پروژه: مجتمع مسکونی مرمری  mar-mari
کارفرما: مهندس توکلیان
نوع اتصالات: جوشی
وزن سازه: ۱۲۰ تن
محل اجرا: خیابان فرمانیه