۳ شهریور , ۱۳۹۲

طراحی و ساخت و نصب اسکلت فلزی

 

مشخصات قرارداد
نام پروژه: مجتمع مسکونی خیابان ملکی maleki--91.6
کارفرما: آقای دکتر نصیری پور
نوع اتصالات: پیچ و مهره ای
وزن سازه: ۲۵۰ تن
محل اجرا: میدان تجریش . خیابان ملکی . محدوده کاخ سعدآباد