۲۴ دی , ۱۳۹۳

طراحی و ساخت و نصب اسکلت فلزی
مشخصات قرارداد
نام پروژه: مجتمع مسکونی مهر قیطریه
کارفرما: بخش خصوصی
نوع اتصالات: جوشی
وزن سازه: ۴۵۰ تن
محل اجرا: تهران، قیطریه