۳ شهریور , ۱۳۹۲

طراحی و ساخت و نصب اسکلت فلزی

 

مشخصات قرارداد
نام پروژه: مجتمع مسکونی کتابی کتابی1
کارفرما: مهندس علی قانع بصیری
نوع اتصالات: جوشی
وزن سازه: ۳۰۰ تن
محل اجرا: میدان کتابی