۳ شهریور , ۱۳۹۲

طراحی و ساخت و نصب اسکلت فلزی

 

مشخصات قرارداد
نام پروژه: مجتمع مسکونی یخچال  yalhchal-91.5
کارفرما: آقای مهندس سامانی
نوع اتصالات: پیچ و مهره ای
وزن سازه: ۲۷۰ تن
تعداد طبقات: ۷ طبقه
محل اجرا: خیابان شریعتی . خیابان یخچال