۲۴ دی , ۱۳۹۳

طراحی و ساخت و نصب اسکلت فلزی
مشخصات قرارداد
نام پروژه: ساختمان ترمینال شرق تهران
کارفرما: شرکت سامان بیس
نوع اتصالات: پیچ و مهره ای
وزن سازه: ۱۳۰۰ تن
محل اجرا: تهران، انتهای شرقی اتوبان شهید زین الدین، ترمینال جدید شرق تهران