۱۸ آذر , ۱۳۹۲

طراحی و ساخت و نصب اسکلت فلزی

 

مشخصات قرارداد
نام پروژه: عمارت خانه یزد  emarate sharif
کارفرما: بخش خصوصی
نوع اتصالات: جوشی
وزن سازه: ۶۰۰ تن
محل اجرا: یزد