۲۴ دی , ۱۳۹۳

طراحی و ساخت و نصب اسکلت فلزی
مشخصات قرارداد
نام پروژه: ساختمان کارگزاری بورس نهایت نگر
کارفرما: شرکت آتی پی
نوع اتصالات: جوشی
وزن سازه: ۷۰۰ تن
محل اجرا: تهران، ملا صدرا، شیخ بهایی جنوبی