۸ مهر , ۱۳۹۲

اجرای عملیات خاکبرداری، تحکیم گود و اجرای عایق بندی، فونداسیون و دیوار حائل tat 92.2.14   08

tat

tat1


مشخصات قرارداد
نوع پیمان سازه: PC
نوع پیمان در گودبرداری: طرح و اجرا(EPC)
کارفرما: شـرکت ساختمانی البرز تات
مشاور کارفرما: شـرکتNORRکانادا- شرکت آمود راه
پیمانکار: مشـارکت شرکت های ارسا ساختمان و فراز عمران تدبیر
مشاور همکار: مهندسین مشاور پژوهش عمران راهوار
مدت پیمان: ۱۷ماه

مشخصات پروژه

پروژه ساختـمان مرکزی بانک تات در تهران، بزرگراه حقـانی، ضلع جنوب شرقی تقاطع آفریقا واقع شده است. این پـروژه در زمینی به مساحت ۱۵۰۹ متر مربع و با عمق گودبرداری حداکثـر ۳۶ متر اجـرا شده است. نحوه حفاظت از دیواره های شمالی، شرقـی و غـربی گود به صورت مش بندی، شاتکریت و ترکیبی از نیلینگ و آنکر بوده و دیواره جنوبی با استفاده از شمع درجا و آنکـر و دیوار برلنی محافظت شده است. اجرای این پروژه به صورت مشارکت با شرکت بین المللی ارسا ساختمان انجام گرفته است.

ویژگی این پروژه مجاورت با دو ساختمان ۱۰ و ۱۱ طبقه قدیمی در ضلع جنوبی گود می باشد که جهت جلوگیری از تغییر شکل آنها از روش دیوار برلنی استفاده شده است. فونداسیون ساختمان نیز با توجه به ارتفاع آن و مساحت پی با ضخامت حدود ۳ متر و به صورت یکپارچه و با تراکم زیادی از آرماتور طراحی و اجرا شده است. تراز آب زیر زمینی حدود ۱۰ متر بالاتر از تراز فونداسیون و حداکثر دبی آب ورودی به گود ۷۰ مترمکعب در ساعت بوده است.

احجام کار
حداکثر عمق گود

۳۶

متر
سطح شاتکریت و نیل

۳,۳۰۰

مترمربع
سطح سازه نگهبان به روش دیوار برلینی

۱,۲۰۰

مترمربع
مجموع طول نیلینگ و آنکراژ

۱۴,۰۰۰

مترطول
حفاری شمع

۴۲۰

مترطول
آرماتوربندی فونداسیون

۹۵۲

تن
بتن فونداسیون

۵,۶۵۰

متر مکعب
بتن دیوارهای حائل و برشی

۵۰۰

متر مکعب
آرماتوربندی دیوارهای حائل و برشی

۸۲

تن
تاریخ شروع

آذر ۹۰              

تاریخ خاتمه

              اردیبهشت ۹۲