۱ مهر , ۱۳۹۲

طراحی و اجرای سازه نگهبان دیواره های گود

alborz 20.2.91 site143

 

alborz 20.2.91 site204

 

alborz 20.2.91 site222

مشخصات قرارداد
نوع پیمان: طرح و اجرا(EPC)
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری و عمران ظفر البرز
پیمانکار: شرکت فراز عمران تدبیر
مشاور همکار: شرکت مهندسین مشاور پژوهش عمران راهوار
مدت پیمان: ۴ ماه

مشخصات پروژه

پروژه مجتمع تجاری البرز در کرج، ابتدای جاده شهریار، شهرک وحدت واقع شده است. این پروژه در زمینی به مساحت ۱۳۰۰۰ متر مربع و با عمق حداکثر ۱۱ متر اجرا شده است. حفاظت از دیواره های گود به صورت مش بندی، شاتکریت و نیلینگ بوده و بخشی از دیواره شرقی با استفاده از روش ترکیبی مش بندی، شاتکریت، نیلینگ و دیوار برلنی محافظت شده است. از ویژگی خاص این پروژه می توان به درشت دانگی خاک محل و چسبندگی ناچیز میان دانه ها و ریزش شدید خاک اشاره کرد، که انجام حفاری را با دشواری های جدی همراه ساخته بود.

احجام کار
حداکثر عمق گود ۱۱ متر
سطح سازه نگهبان ۴,۸۰۰ مترمربع
مجموع طول نیلینگ و آنکراژ ۵,۵۴۰ مترطول
وزن مش مصرفی ۴۳ تن
وزن آرماتور مصرفی ۲۲ تن
بتن ریزی دیوار برلنی ۳۰۰ مترمربع
حفاری چاه و ساخت و نصب ستون فلزی برلنی ۱۶۸ متر
تاریخ شروع        بهمن ماه۹۰
تاریخ خاتمه        اردیبهشت ۹۱