۱ مهر , ۱۳۹۲

طراحی و اجرای سازه نگهبان دیواره های گود

amir-kabir2

amir-kabir

مشخصات قرارداد
نوع پیمان: طرح و اجرا(EPC)
کارفرما: شرکت صبا میهن (آقای سید رضا طباطبایی)
مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور ابنیه نو اندیش
مشاور همکار: شرکت مهندسین مشاور پژوهش عمران راهوار
مدت پیمان: ۸ماه
مشخصات پروژه

پروژه مجتمع تجاری امیرکبیـر در تهران، میدان تجریـش، خیابان سعدآباد واقع گردیده است. این پـروژه در زمینی به مساحت ۹۴۰۰ مترمربع و تا عمق ۳۱ متر اجرا شده است. حفاظـت از دیواره های گـود، با استفاده از سازه نگهبان موقت در اضـلاع شمالی، غربی و شرقی به صـورت مش بندی، شاتـکریت و نیلینگ انجام شده و در ضلع جنوبی نیز دیواره گود بوسیله سازه نگهبان دیوار برلینی پایدار شده است. از ویژگی های این پروژه وجود تخته سنـگ های عظیم تا ۵۰۰ مترمکـعب در خـاک و دیوارهای گود بوده است که با استـفاده از روش های مختلف بریده و از محل خارج شده اند، همچنین آب زیرزمینی در محل این پروژه در تراز ۱۴ متر بالاتر از تراز فونداسیون بوده است که بدون اجرای سیستم زهکشی خارج از گود و به صورت آبکشی موضعی و همزمان با خاکبرداری و اجرای سازه نگهبان از گود تخلیه شده است. بیشترین دبی آب ورودی به گود حدود ۱۰۰ مترمکعب بر ساعت بوده است.

احجام کار
حداکثر عمق گود

۳۱

متر
سطح شاتکریت و نیلینگ ۷,۹۵۰ مترمربع
سطح دیوار برلنی ۳,۸۰۰ مترمربع
مجموع طول نیلینگ ۴۹,۰۰۰ مترطول
حفاری چاه ۱,۰۹۲ مترطول
پروفیل ستون برلینی ۱۴۳ تن
قالب بندی ۳,۸۰۰ مترمربع
تاریخ شروع           بهمن ماه ۸۸
تاریخ خاتمه           اسفند ماه ۸۹