۸ مهر , ۱۳۹۲

پایدار سازی دیواره گود

saadat abad 2

saadat abad

saadat abad 91.7.20    0251

مشخصات قرارداد
نوع پیمان سازه: طرح و اجرا (EPC)
کارفرما: مهندس رضا فرحبخش
پیمانکار: شرکت فراز عمران تدبیر
مشاور همکار: شرکت مهندسین مشاور پژوهش عمران راهوار
مدت پیمان: ۲ ماه

مشخصات پروژه

 پروژه مجتمع مسکونی سعادت اباد واقع درتهران، خیابان سعادت آباد، خیابان شانزدهم در زمینی به مساحت ۸۱۰ متر مربع و به ارتفاع متوسط ۱۰ متر اجرا شده است. حفاظت از دیواره های ضلع شمالی و جنوبی و بخشی از ضلع غربی با استفاده از سازه نگهبان موقت ازنوع مش بندی، شاتکریت و نیلینگ بوده و بخشی از ضلع غربی و ضلع شرقی پروژه پایدارسازی جداره از سیستم دیوار برلنی استفاده شده است.

احجام کار
حداکثر عمق گود ۱۱ متر
سطح شاتکریت

۶۱۰

مترمربع
سطح دیوار برلنی ۳۰۰ مترمربع
مجموع طول نیل ۸۰۰ مترطول
حفاری چاه ۱۳۰ مترطول
پروفیل ستون برلنی ۸ تن
قالب بندی ۳۰۰ متر مربع
حجم خاکبرداری ۶,۵۰۰ متر مکعب